.
.
 

MW-Line d.d. iz Yvonanda, Švicarska, dizajnira i razvija elektrosolarna plovila već dugi niz godina.

Plovila su tiha, ekonomična i ekološka.

Dizajnirana su za plovidbu jezerima, rijekama i morem do udaljenosti od 36 km od obale.

Kao europski lider u tom polju, kompanija se specijalizirala u izgradnji plovila koje koriste solarnu energiju s kapacitetima od 4 do 200 mjesta, u elektrifikaciji postojećih plovila koja koriste klasične dizelske brodske motore i u managementu energetskih sistema, s posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije.


Brodovi koji koriste solarnu energiju predstavljaju Europsku inovaciju u području turističkog transporta, istovremeno osiguravajući:

  • čistoću
  • tišinu i očuvanje okoliša
  • pouzdanost
  • sigurnost
  • komfor i eleganciju
   
MODELI plovila u trenutnoj ponudi  
 
AQUABUS C60         (60/75 osoba)
 
 
AQUABUS 1050        (24 osobe)
 
 
AQUABUS 850T       (12 osoba)
 

Kao jedan od dokaza revolucionarnosti MW LINE plovila, TIME magazin je nominirao prilagođeni katamaran AQUABUS C60 kao kandidata za dobitnika nagrade za najbolju inovaciju u kategoriji transport. Prilagođeni AQUABUS C60 koji je nazvan SUN 21 izgrađen je za revolucionarni projekt prelaska Atlantskog oceana u brodu kojeg pokreće isključivo solarna energija, s ciljem promocije korištenja obnovljivih izvora energije i očuvanja okoliša.

Plovila se nalaze u eksploataciji u Francuskoj, Engleskoj, Švicarskoj, Italiji, Luxemburgu, Njemačkoj i Španjolskoj.

 
Operativni troškovi  

Troškovi korištenja su od 20 do 45 manji od sličnih plovila opremljenih klasičnim dizelskim motorom.